Chia sẻ đam mê, trải nghiệm thực tiễn, kiến thức thiết thực với đời sống về thiết kế, thi công, sửa chữa cơ điện, máy móc, phần cứng, cài đặt, cấu hình phần mềm…